Tot een eind geleden was mijn Qnap TS 589 mijn hoofd-nas. Nu gebruik ik die alleen nog voor Backups. Dus heb ik de disks volledig gewist en ben opnieuw begonnen. Zoveel mogelijk services uitgeschakeld behalve RRTR (en de noodzakelijke services). Maar het is toch wel interessant om die NAS nog steeds te volgen via de Zabbix monitoring. Maar helaas; IPKG wordt niet meer ondersteund. Dus moest ik het wel doen via Entware.

Hierbij de procedure voor installatie van een Zabbix Agent 4.0.14

Installatie van Entware

cd /share/MD0_DATA/ wget --no-check-certificate "http://entware-3x.zyxmon.org/binaries/other/Entware-3x_1.00std.qpkg" sh Entware-3x_1.00std.qpkg # note if next command replies with opkg not found. close your shell and start again. opkg update opkg upgrade

Installeer enkele packages

opkg install busybox ldd make gawk sed opkg install gcc opkg install gawk opkg install make opkg upgrade tar opkg install libpcre2

De laatste instructie is misschien niet nodig. Maar het is wel PCRE die zorgt voor moeilijkheden.
Het bestand pcre.h is niet te vinden op de NAS en die heeft het configure script van Zabbix wel nodig.
We gaan dit dan wat forceren door die op de juiste plaats te gaan zetten.
Op datum van schrijven was 8.43 de laatste versie van PCRE. Kijk na welke versie Entware heeft geïnstalleerd met: opkg list-installed
Pas in onderstaande script de versie aan.

Copieer pcre.h naar bestemming

wget "ftp://ftp.pcre.org/pub/pcre/pcre-8.43.tar.gz" tar -xzvf pcre-8.43.tar.gz cd pcre-8.43 configure --disable-cpp make cp pcre.h /opt/include/ #make install

Make install werkt niet, maar ondertussen hebben we wel al wat we nodig hebben. Ondertussen staat het ‘header” bestand op /opt/include

Configure script voor Zabbix Agent

cd /share/MD0_DATA/ # wget http://sourceforge.net/projects/zabbix/files/ZABBIX%20Latest%20Stable/3.2.6/zabbix-3.2.6.tar.gz/download --no-check-certificate --secure-protocol=TLSv1.2 # We can't use wget anymore since the wget from BusyBox does not support SSL curl -v --tlsv1.2 https://netcologne.dl.sourceforge.net/project/zabbix/ZABBIX%20Latest%20Stable/4.0.14/zabbix-4.0.14.tar.gz -o Public/zabbix-4.0.14.tar.gz tar -xzvf Public/zabbix-4.0.14.tar.gz rm zabbix-4.0.14.tar.gz cd zabbix-4.0.14 ./configure --enable-agent --with-libpcre=/opt/lib --with-libpcre-include=/opt/include

Als extra argumenten werd dus de locatie van de pcre files mee gegeven.

Make en start

make install addgroup zabbix adduser -G zabbix zabbix #Start zabbix_agentd zabbix_agentd

Als extra start ik de zabbix agent bij het opstarten op een vrij lakse manier, maar het werkt.
Maak een bestand om Zabbix agent de maken (configure && make) en voer dit uit via een cronjob

Script voor configure, make en start

touch /share/MD0_DATA/zabbix-4.0.14/zabbix.sh chmod +x /share/MD0_DATA/zabbix-4.0.14/zabbix.sh vi /share/MD0_DATA/zabbix-4.0.14/zabbix.sh

#!/bin/bash
PATH=/opt/bin:$PATH
export PATH

c=$(cat /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf | grep Nas1ZAgent)

if [ "$c" != "Hostname=Nas1ZAgent" ]
then
	cd /share/MD0_DATA/zabbix-4.0.14
	$(/share/MD0_DATA/zabbix-4.0.14/configure --enable-agent >> /tmp/configure.log)
	make install

	# pas config aan van zabbix_agent
	sed -i -e 's/Server=127.0.0.1/Server=zproxyintranet.reynaert.be/g' /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf
	sed -i -e 's/ServerActive=127.0.0.1/ServerActive=zproxyintranet.reynaert.be/g' /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf
	sed -i -e 's/Hostname=Zabbix server/Hostname=Nas1ZAgent/g' /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf

	# Start zabbix_agentd
	zabbix_agentd
fi

vi /etc/config/crontab

*/5 * * * * /share/MD0_DATA/zabbix-4.0.14/zabbix.sh
Tags gerelateerd aan dit artikel:

Domeinnamen

Prijzen - 500+ Extenties

Blog Categorie