Het is nu al de zoveelste site die ik heb gemaakt in WordPress en uiteraard wenst de klant die eerst te zien in een staging omgeving. Daar kan hij op zijn gemak alle content invoeren.

Maar dan komt het sein om die in productie te zetten en dat is dan toch niet zo ‘123 klik’ en gedaan.
Het belangrijkste is het verzetten van de settings ‘home’ en ‘siteURL’. Maar ja hoe doe je dit? Eerst Apache of NGinX aanpassen of eerst via WordPress die settings aanpassen?

De manier waarop ik het doe is eerst de database aan te passen en daarna de webserver.

De settings pas ik aan via PHP My Admin
Met onderstaande voorbeeld was de staging omgeving op wp.reynaert.be en de productie omgeving www.reynaert.be

UPDATE wp_options SET option_value = replace(option_value, 'http://wp.reynaert.be', 'https://www.reynaert.be') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl'; UPDATE wp_posts SET guid = replace(guid, 'http://wp.reynaert.be','https://www.reynaert.be'); UPDATE wp_posts SET post_content = replace(post_content, 'http://wp.reynaert.be', 'https://www.reynaert.be'); UPDATE wp_postmeta SET meta_value = replace(meta_value,'http://wp.reynaert.be','https://www.reynaert.be');

Extra acties die er nodig zijn wanneer je een NGinX webserver voor je Apache hebt kunnen zijn dat je de Environment variabele HTTPS moet zetten

SetEnv HTTPS "on"
Tags gerelateerd aan dit artikel: