In een vorige post hebben we gezien hoe je een NGINX server kan opzetten op een CentOS7. Dit door ‘handmatig’ OpenSSL te upgraden en NGINX te ‘builden’.

Ondertussen werd de versie al verschillende keren ge-upgrade. En dit kan eigenlijk vrij simpel gedaan worden.

Kijk welke versie er het meest geschikt is.

We gaan niet de allerlaatste versie gaan nemen, maar we kiezen voor een mature stabiele versie. Zoek via de download pagina naar informatie (zie changelists)
http://nginx.org/en/download.html

We hebben gekozen voor 1.14.2 en we gebruiken nog steeds OpenSSL 1.0.2k
Dan kan je door de twee parameters te veranderen onderstaande uitvoeren tbv de upgrade.

OPENSSL="openssl-1.0.2k"
NGINX="1.14.2"

cd /usr/local/src wget http://nginx.org/download/nginx-$NGINX.tar.gz tar xfz nginx-$NGINX.tar.gz cd nginx-$NGINX/ ./configure --with-openssl=/usr/local/src/$OPENSSL --prefix=/usr/share/nginx --sbin-path=/usr/sbin/nginx --modules-path=/usr/lib64/nginx/modules --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --error-log-path=/var/log/nginx/error.log --http-log-path=/var/log/nginx/access.log --http-client-body-temp-path=/var/lib/nginx/tmp/client_body --http-proxy-temp-path=/var/lib/nginx/tmp/proxy --http-fastcgi-temp-path=/var/lib/nginx/tmp/fastcgi --http-uwsgi-temp-path=/var/lib/nginx/tmp/uwsgi --http-scgi-temp-path=/var/lib/nginx/tmp/scgi --pid-path=/run/nginx.pid --lock-path=/run/lock/subsys/nginx --user=nginx --group=nginx --with-file-aio --with-ipv6 --with-http_ssl_module --with-http_v2_module --with-http_realip_module --with-http_addition_module --with-http_xslt_module=dynamic --with-http_image_filter_module=dynamic --with-http_geoip_module=dynamic --with-http_sub_module --with-http_dav_module --with-http_flv_module --with-http_mp4_module --with-http_gunzip_module --with-http_gzip_static_module --with-http_random_index_module --with-http_secure_link_module --with-http_degradation_module --with-http_slice_module --with-http_stub_status_module --with-http_perl_module=dynamic --with-mail=dynamic --with-mail_ssl_module --with-pcre --with-pcre-jit --with-stream=dynamic --with-stream_ssl_module --with-google_perftools_module --with-debug --with-cc-opt='-O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -grecord-gcc-switches -specs=/usr/lib/rpm/redhat/redhat-hardened-cc1 -m64 -mtune=generic' make make install

Kijk na op welke versie je nu zit

nginx -v

En herstart je NGINX webserver

systemctl restart nginx

Tags gerelateerd aan dit artikel:

Domeinnamen

Prijzen - 500+ Extenties

Blog Categorie