Het aanmaken van een public key

Vooraleer je een public key kan transfereren naar een andere server moet je eerste een private en public key paar maken.

# ssh-keygen

Maak het je dan niet moeilijk door bv een scp te gebruiken om de public key te copieren naar de bestemming. Er bestaat een functie ssh-copy-id die veel kan in eens.

Copieren van de public key

ssh-copy-id -i ~/.ssh/mykey gebruiker@server

Als je dit doet als user 'gebruiker' dan kan je zelfs de identity hint weg laten.

Wat gebeurd er wanneer je dit uitvoert?

Het commando zelf zal de key copieren naar de server, maar ondertussen ga je eerst communicatie opzetten met die server.
Bij een eerste communicatie ga je de server toevoegen aan de trusted hosts en vervolgens inloggen als de gebruiker 'gebruiker'. Daarna wordt de public key toegevoegd aan de authorised_keys file op de server (voor de ingelogde gebruiker)

Domeinnamen

Prijzen - 500+ Extenties

Blog Categorie