Een school heeft net zoals vele bedrijven een aantal bedrijfsprocessen. Er zijn een aantal veel terugkerende processen die op eenvoudige manier veel beter georganiseerd kunnen worden.
Concreet denk ik hierbij aan het opnemen van maaltijden. Iedere morgen vraagt de juf of leerkracht wat een kind of student zal nuttigen over de middag. Tradioneel wordt dit bijgehouden in een excel of misschien zelfs nog in een boekje. Dit wordt dan doorgegeven aan het secretariaat.
Tegenwoordig is er in iedere klas wel een computer met internet verbinding. Dus ideaal om via een afgeschermde website deze opvolging te laten gebeuren.
De leerkracht logt in, selecteert zijn klas en via een matrix van leerlingen en produkten duid deze de keuze aan.
Het secretariaat kan zo de bestelling door sturen naar de traiteur of de groot keuken.
Gemakkelijk toch! Maar ook voor de begeleiders is het op te volgen, want je kan perfect zien wie er voor boterhammen heeft gekozen, een warme maaltijd (al of niet vegetarisch) enz.

Wens je de data te importeren in je boekhoudkundige software dan zijn een aantal export mogelijkheden voorzien.
Ook het getuigschrift voor opvang is voorzien.

Verder kunnen aparte uitstappen gedefinieerd worden en toegekend worden aan leerling die hieraan hebben deelgenomen. Ook kunnen de tussendoortjes zoals koek en drank opgevolgd worden.

Een andere module binnen de schoolsoftware is de opvolging van voor- en naschoolse opvang.
De tijden van start en einde kunnen ingesteld worden zowel voor of na de schooltijd. Ook is er een aparte module voor het volgen van studie. Ook hier weer kan de studiebegeleider op een eenvoudige manier zien of iedereen, die er moet zijn, wel aanwezig is.
Er is de mogelijkheid om de ouders zelf hun kind te laten in- of uitschrijven.
Ook hier zijn exports voorzien naar de boekhouding toe.Bovenstaande modules worden standaard geactiveerd.
Er is echter nog een module 'Uitleendienst boeken'. Een klas heeft een bibliotheek van boeken, maar aan wie werd dit boek nu uitgeleend? En wat vond de leerling van het boek? Via deze module kan dit bijgehouden worden.

En last but not least is er de module rapport en rapportering (gericht op lager onderwijs).
Het rapporten systeem is opgebouwd met een diepgaande boomstructuur van vier niveaus:
- Groepen, zoals bv Rekenen, Taal, Frans, Sport, Wereldoriëntatie, Leer- en werhouding, Dagelijks werk
- Vakken, zoals bv binnen het Rekenen: Getallen, Bewerkingen, Meetkunde, Probleemoplossend denken, ...
- Leerstof, bv binnen Rekenen > Getallen: Sprong 1 ... 13, kennis tafels, getallen, natuurlijke getallen, komma getallen, procenten, ...
- Onderdeel, bv binnen Rekenen > Getallen > Sprong 1: Hoeveelheden tot 6 resultatief tellen, Het begrip 'evenveel' juist hanteren, Het begrip '(één) minder' juist hanteren, ....

Ieder niveau gaat dus steeds dieper. De inhoud per niveau bepaal je volledig zelf. Alles kan gelinkt worden aan elkaar zodat je over de verschillende leerjaren een beeld kan krijgen van de evolutie van een kind. Voor leerkrachten betekent dit ook dat je kan zien wat het kind de vorige jaren heeft gedaan.

Het rapport kan uiteraard (individueel) uitgeprint worden ter bespreking op bv een ouderavond. Of het kan per email worden doorgestuurd.