Wel, ik heb verschillende handleidingen gevonden, waaronder deze op transip.be zelf: https://www.transip.nl/vragen/756-stack-externe-back-voor-gebruiken/ Maar hoe koppel je deze Webdav nu automatisch bij het opstarten. En uiteraard wensen we niet iedere keer de gebruikersnaam en paswoord in te voeren.

Ik kan je al één iets vertellen. Probeer het niet met /etc/rc.local. Maak gebruik van systemd opstart scripts.

Install davfs2

Op internet heb ik stukken script gezien die refereren naar dav2fs. Nee, het is davfs2!

yum install epel-release davfs2

Voeg een gebruiker toe aan de groep davfs2

De gebruiker die we hiervoor kiezen kan je eigen account zijn of ene die je hier specifiek voor aan maakt. Kies uiteraard niet voor root.

usermod -aG davfs2 

Tweaking specifiek voor TransIP

Bij het mounten zal je een melding krijgen dat er geen rekening gehouden wordt met locking (van bestanden). Goed om te weten, maar nu je het gelezen hebt weet je het voor altijd.

vi /etc/davfs2/davfs2.conf
	use_locks   	0

Waar gaan we de stack zetten?

Kies een directory waar je de stack wenst te benaderen. Hier kiezen we voor /mnt/stack. Meestal bestaat de directory mnt al, bestaat die niet dan vermoed ik dat je wel weet hoe je die moet maken.

mkdir -p /mnt/stack

Voorzie gebruikersnaam en paswoord

Maak een bestand /home//.davfs2/secrets (secrets met de s van meerdere geheimen)

mkdir /home//.davfs2
touch /home//.davfs2/secrets
chown : -R /home//.davfs2
chmod 600 /home//.davfs2/secrets
vi /home//.davfs2/secrets

Voeg samen met de locatie van je webdav de gebruikersnaam en pas toe van TransIP.
De discnaam is in de meeste gevallen hetzelfde als de gebruikersnaam. Dit kan je terug vinden in het control panel onder stack webadres (zie cp belgie)

https://discnaam.stackstorage.com/remote.php/webdav/ 

Mount bij het opstarten

Vaste disken (en CD-ROM's) worden gemount bij het opstarten. Hiervoor is geen internet verbinding nodig dus kunnen we dit direct gaan mounten. Het configuratie script om te mounten is /etc/fstab.
Hier gaan we een lijn toevoegen voor de webdav mount, maar belangrijk is dat we een parameter noauto gaan toevoegen. In de volgende stap gaan we de mount gaan doen.

vi /etc/fstab
https://discnaam.stackstorage.com/remote.php/webdav  /mnt/stack   davfs  rw,noauto,user 0    0

Startup script met systemd

Ik heb vanalles geprobeerd, maar met /etc/rc.local werkt het niet. Misschien is deze functie om mijn test-server wel uitgeschakeld. We gaan gebruik maken van hoe we het eigenlijk moeten doen; systemd

cd /usr/lib/systemd/system
touch webdav-stack.service
vi webdav-stack.service

We gaan uitdrukkelijk mee geven dat dit niet mag uitgevoerd worden voordat er een netwerk is opgezet. We gaan dit ook laten uitvoeren als onze die we in het begin hadden gekozen

[Unit]
Description=Webdav TransIP Stack
After=syslog.target
After=network.target

[Service]
User=
Type=forking
Restart=on-failure
ExecStart=/usr/bin/mount /mnt/stack
ExecStop=/usr/bin/mount /mnt/stack

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Starten en afwerken

Om de serive te starten kunnen we dit zoals we doen met apache, nginx of al die andere services. Enable de service ook, zodat die effectief wordt uitgevoerd bij het opstarten.

systemctl enable webdav-stack
systemctl start webdav-stack

Controleer de inhoud van je stack door eens te piepen: ls -l /mnt/stack
En probeer alvast eens een reboot.

Tags gerelateerd aan dit artikel:

Domeinnamen

Prijzen - 500+ Extenties

Blog Categorie