Reynaert.be heeft know how op vlak van database ontwikkeling én web-technologie.
Deze gecombineerde kennis garandeert dat ik u kan helpen bij het ontwerpen van een eenvoudige bedrijfswebsite tot een gesofisticeerde internet/intranet toepassing.

dslHeeft u informatie die voor uw klanten, medewerkers, leveranciers of eender welke doelgroep permanent beschikbaar moet zijn?  Ja, dan kan het internet een snelle, eenvoudige én goedkope oplossing zijn voor dit probleem.

In vrijwel alle bedrijven is informatie reeds gedeeltelijk digitaal aanwezig. Helaas is nog een groot deel slechts aanwezig onder een niet gestructureerde vorm, zoals tekstverwerkers- (Word, ...) en spreadsheetdocumenten (Excel, ...). Dat dit echter niet de meest optimale vorm is om deze gegevens bij te houden merkt u als u deze gegevens wenst te analyseren of te hergebruiken.

Alleen met een relationele database als basis is het eenvoudig om allerhande tools te maken voor het analyseren en hergebruiken van de informatie. Deze tools kunnen zelf gemaakt worden of kunnen ontwikkeld worden door een andere partij. Het aantal tools dat gebruik maakt van steeds dezelfde gegevens kan met de tijd toenemen. Met al deze tools wordt het bedrijf doorzichtig en worden tijdsverslindende taken geautomatiseerd. De éénmalige kost wordt op termijn eenvoudig terugverdiend door efficiëntere beleidsvoering via de analyse, en steeds terugkerende tijdswinst bij alle taken. Reeds op korte termijn worden de gedane kosten een grote kostenbesparing.

Aangezien ik van mening ben dat de klant onafhankelijk moet kunnen zijn naar de toekomst toe, lever ik de ontwikkelde databanken af aan de klant onder een identieke vorm als zou de klant zelf de databank maken. Geen enkele bescherming van de gebruikte broncode. Meer nog, ik leg de manier van werken uit zodat de klant zelf allerhande tools kan opzetten.

Auteur: Johan Reynaert

Domeinnamen

Prijzen - 500+ Extenties

Blog Categorie