Je hebt een lange lijst van emailadressen en die wil je bundelen zodat je slechts een emailadres hoeft te gebruiken in je mailclient, wel dan kan een distributielijst een oplossing zijn.

De oplossing bestaat erin om eerst een Mail Contact te maken en die dan als member toe te voegen aan de lijst.

 

Maak een distributielijst via de Echange Management Console (EMC)

1) Vouw de Recipients node uit (Recipient Configuration)

2) Ga verder naar Distribution Group

3) Maak een nieuwe distributielijst, voer naam in .. volg de wizard

4) Bij de eigenschappen van de distributielijst: Vink al dan niet het vinkje af 'Require that all senders are authenticated'. Dit kan je vinden via 'Mail Flow Settings > Message Delivery Restrictions > Properties'

 

De invoer, de contacten

Maak een tektsbestand met alle emailadressen per lijn.
bv email.txt

 

Run script in Exchange Management Shell

bv c:\scripts\import-email-into-distributionlist.ps1
Waarvan de inhoud deze is:

#add-pssnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.Admin
$reader = [System.IO.File]::OpenText("c:\Scripts\email.txt")
for() {
	$line = $reader.ReadLine()
	if ($line -eq $null) { break }
	# add email to DistributionGroup
	New-MailContact -Name $line -ExternalEmailAddress $line | Set-MailContact -HiddenFromAddressListsEnabled $true
	Add-DistributionGroupMember -Identity "test.lijst" -Member $line
}
$reader.Close()
Tags gerelateerd aan dit artikel:

Domeinnamen

Prijzen - 500+ Extenties

Blog Categorie