Krijg je toch nog veel spam mail. Kijk dan zeker eens na of RBL wel juist is geconfigureerd

Open een Shell, ga over naar user zimbra en grep de nodige info

su zimbra zmprov gacf | grep zimbraMtaRestriction

Heb je alleen onderstaande als return, dan is dit niet goed

zimbraMtaRestriction: reject_invalid_helo_hostname
zimbraMtaRestriction: reject_non_fqdn_sender

Er zijn twee manieren om dit aan te passen.

Invoer via Admin interface.

Open met je browser de Zimbra Administration. Dit zal iets zijn in deze aard: https://zimbraserver.ext:7071/zimbraAdmin/

Ga verder naar ‘Configureren’ > ‘Algemene Instellingen’ > ‘MTA’ > ‘DNS Controles’

  • Lijst van RBL’s: zen.spamhaus.org psbl.surriel.com b.barracudacentral.org
  • Lijst met RHSBL’s van client: dbl.spamhaus.org multi.uribl.com multi.surbl.org
  • Lijst met RHSBL’s van reverse-client: dbl.spamhaus.org
  • Lijst met RHSBL’s van verzender: multi.uribl.com multi.surbl.org rhsbl.sorbs.net dbl.spamhaus.org

En bewaar dit.
Check nogmaals via cli. De settings zou je nu al moeten zien.

Invoer via CLI

Misschien gemakkelijker nu je toch een shell hebt om dit aldaar in te voeren.

zmprov mcf +zimbraMtaRestriction "reject_rbl_client zen.spamhaus.org" zmprov mcf +zimbraMtaRestriction "reject_rbl_client psbl.surriel.com" zmprov mcf +zimbraMtaRestriction "reject_rbl_client b.barracudacentral.org" zmprov mcf +zimbraMtaRestriction "reject_rhsbl_client dbl.spamhaus.org" zmprov mcf +zimbraMtaRestriction "reject_rhsbl_client multi.uribl.com" zmprov mcf +zimbraMtaRestriction "reject_rhsbl_client multi.surbl.org" zmprov mcf +zimbraMtaRestriction "reject_rhsbl_reverse_client dbl.spamhaus.org" zmprov mcf +zimbraMtaRestriction "reject_rhsbl_sender multi.uribl.com" zmprov mcf +zimbraMtaRestriction "reject_rhsbl_sender multi.surbl.org" zmprov mcf +zimbraMtaRestriction "reject_rhsbl_sender rhsbl.sorbs.net" zmprov mcf +zimbraMtaRestriction "reject_rhsbl_sender dbl.spamhaus.org" zmprov gacf | grep zimbraMtaRestriction

Barracuda Reputation Block List – Registratie

Opgelet er is registratie nodig voor het gebruik van deze lijst. Ga hiervoor naar http://www.barracudacentral.org/account/register
Voer in het veld IP adres van de DNS servers het IP in van je Zimbra server, want deze heeft een recursieve DNS server (ingebouwd)

Opgelet

Testen en nog eens testen. Wat voor mij goede instellingen zijn, zijn die misschien niet voor jou.
Een volledige lijst van RBL’s kan je op WikiPedia vinden: https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_DNS_blacklists

Tags gerelateerd aan dit artikel:

Domeinnamen

Prijzen - 500+ Extenties

Blog Categorie